tisdag, maj 01, 2007

Recension : Manusseminarium med John Truby 27-28 april

22 STEG ISTÄLLET FÖR TRE AKTER?

En del av helgen som gick ägnade jag åt Drömfabriken, Filminstitutets ambitiösa årliga satsning på möten runt filmskapande. Det som intresserade mig mest var den amerikanske manusgurun John Truby som dels höll ett öppet 4-timmars seminarium på fredagsförmiddagen och dels en fortsättning i form av en heldag för särskilt inbjudna som samlade ett femtiotal personer på lördagen.

Det framgick snart att John Truby hör hemma i den skola som byggts upp kring Joseph Campbells mytforskning, översatt till filmstruktur av främst Christopher Vogler (The Writers Journey). På denna grund försöker Truby skapa ett heltäckande system för hur man ska strukturera en filmberättelse.

Truby menar att 3-aktsstrukturen är helt värdelös och har istället utvecklat en modell med 22 varumärkesskyddade steg ("22 steps ™" ) som är nödvändiga för att ett manus ska fungera.

Systemet består av först sju grundsteg som han menar varje film måste innehålla. Med Trubys terminologi är dessa steg i sin enklaste form följande :

1. PROBLEM/NEED. Presentation av en brist i huvudpersonens personlighet.
2. DESIRE LINE. Huvudpersonen (HP) har ett mål som han/hon försöker nå. "Desire line" är den båge som sträcker sig genom hela berättelsen och avgörs först i slutet genom att HP når sitt mål, får sin längtan stillad, eller ej.
3. OPPONENT. Introduktion av en rollfigur som har ett starkt intresse av att hindra HP från att nå sitt mål.
4. PLAN. HP utarbetar en plan för att nå sitt mål. Denna plan måste hela tiden omarbetas och utvecklas på grund av opponentens motstånd vilket leder till en serie attacker och motattacker.
5. BATTLE. Det slag där det en gång för alla avgörs om det är HP eller Opponenten som ska segra.
6. SELFREVELATION. HP når insikt om sin karaktärsbrist
7. NEW EQUILIBRIUM. Det nya tillstånd där HP utvecklats som människa och uppnått harmoni .

Från dessa sju steg går Truby sen vidare och fyller på med 15 till. Det handlar bl.a. om att infoga ett INCITING EVENT, några ALLIES dvs. karaktärer vars funktion är att hjälpa huvudpersonen, en OPPENENT PLAN för hur huvudpersonen ska motarbetas, några överraskande REVELATIONS (avslöjanden) och ett APPARENT DEFEAT någonstans i mitten där allt ser ut att vara förlorat.

Man ser ganska snart att skillnaden mellan den traditionella 3-aktsstrukturen och Trubys modell är mycket mindre än vad Truby själv vill erkänna. Det finns egentligen inga riktigt avgörande motsättningar. De tre akterna innehåller i stort sett de steg Truby nämner, bara med andra beteckningar. Trubys envishet att förneka 3-aktsstrukturen känns därför mest som en provocerande gimmick, som ett sätt att utmärka sig mot konkurrenterna i den lukrativa manusseminarie-branschen.

Utifrån sina 22 steg kategoriserar Truby sen olika genrer och även blandformer av dessa, och pekar på hur de 22 stegen ska användas på lite olika sätt beroende vilken typ av historia man vill berätta. Man skulle kunna säga att den gode Truby har ett schema för det mesta. Och alltihop finns sammanställt i dataprogrammet BLOCKBUSTER som enligt broschyren garanterar att du kommer att skriva "the best story of your life" och kan köpas på Trubys sajt. Hmm…

Som kanske framgår har jag personligen lite svårt att ta till mig herr Trubys teorier. När en föreläsare använder frasen "very powerful technique" om sina olika berättarknep mer än en gång i timmen blir jag bli skeptisk och börjar misstänka allvarliga brister. Jag vill hellre övertygas av förklaringar av hur metoden fungerar än av förhärligande adjektiv. Har samme föreläsare sedan alldeles i början använt TROLLKARLEN FRÅN OZ och STAR WARS som typexempel för att visa hur bra metoden fungerar, ja då har jag inte särskilt höga förväntningar på resten. Och jag menar att den som försöker fånga in konstens väsen i ett heltäckande strukturschema är dömd att misslyckas.

Men min tveksamhet tonade faktiskt ner under lördagen. Truby hade då lite längre tid på sig och det blev fördjupningar som visade att han faktiskt kan väldigt mycket om filmmanus. Även om hans teori inte är så unik som han påstår är det nyttigt att bli påmind och han presenterade trots allt en och annan ny infallsvinkel och även några matnyttiga tips.

Ett sådant gällde dialogskrivandet. Truby menar att dialogen har olika nivåer. Den första "STORY DIALOG" har direkt har direkt med handlingen att göra ("Mamma, kan du ge mig hammaren") och dels en "VALUE/MORAL DIALOG" som ger aspekter av de värden eller värderingar som filmen behandlar ("Det är fel att slå farfar med hammaren"). Ytterligare en nivå är den han kallar "THEME DIALOG" där fraser eller nyckelord laddas med betydelse genom att upprepas med glidningar i betydelsen och på så sätt kan förstärka något tema ("a technique that can be very powerful").

Truby föreslår att man rent handgripligt skriver varje dialog tre gånger. Först med fokus på handlingen, sedan på värderingar och sist tematiskt. Resonemanget går inte riktigt att förklara med några få ord och utan att ha en massa exempel men det var i alla fall något nytt för mig och som jag tror kan vara direkt användbart.

Den som vill fördjupa sig kan besöka Trubys sajt www.truby.com där man kan läsa mer men framför allt köpa hans olika produkter. Programmet BLOCKBUSTER finns att ladda ner som 15-dagars demoversion.

© adastra media


Andra bloggar om: , , , , ,

1 kommentar :

rolfner sa...

Ny infallsvinkel vet jag väl inte direkt. Jag var på ett seminarium med honom 1999 eller 2000 och fick då exakt de grundstenarna du nämner.

Jag upplevde honom, precis som du också antyder i alla fall, som väldigt dogmatisk. Gör så här så blir allt rätt och bra. Det är för tekniskt för min smak. Fast jag har haft viss nytta av punkterna ändå.

Och det blev lite roligt när nån frågade om Woody Allens manus. Dem vill han öht inte diskutera. Han blev riktigt irriterad där!