Manuskurser


REGISTRERA MAILADRESS FÖR UTSKICK


lördag, juli 10, 2010

Att skriva för TV (1) – Skillnaden mot film

Del 1 av ett referat från en gästföreläsning av Peter Nyrén om TV-dramatik på en manuskurs arrangerad av IKM »

Skillnad mellan film och TV

Idag förekommer inte längre någon produktion av TV-såpor i Sverige. Det som som kommer, det TV-bolagen vill satsa på för tillfället är långserier med 10 – 12 episoder. Och man har förstås fått inspiration av framgångarna för kvalitetsserier från HBO och BBC.

Den stora skillnaden mellan att skriva filmmanus och att skriva för TV och är att i TV berättar man inte bara EN historia. Även om det i ett TV-drama gärna finns en person i centrum följer man oftast flera karaktärer parallellt.

En annan avgörande skillnad är att rollfigurernas karaktärsutveckling måste gå mycket långsammare och bilda en båge som sträcker sig över hela säsongen medan den i en normal långfilm ska klaras av på de 90 – 120 minuter man har på sig.
Ytterligare en sak som skiljer är att en TV-serie i princip aldrig får ta slut. Filmen har något slags dramatiskt avgörande som definitiv slutpunkt. I TV-serien ska avsnittets slut helst peka framåt så man får publiken med sig till nästa avsnitt. Även avslutningen på  den aktuella säsongen innehåller ofta oavslutade moment då man gärna vill krama ut några uppföljande säsonger om serien blir framgångsrik.

Den fråga man ställer sig från producenthåll när det kommer in ett förslag om en serie är alltså dels om idén håller för 7 – 12 avsnitt och dels vilka förutsättningar det finns att fortsätta med fler säsonger.

Två sorters serier

Man ska bygga en värld där där publiken kan kliva in och ta del av hur karaktärerna hela serien igenom brottas med yttre komplikationer, inre kriser och relationsproblem. TV-serier kan delas i två sorter utifrån om avsnitten är "self-contained" eller "serialized".

Self contained betyder att varje avsnitt har en egen central problematik som får en upplösning i slutet. Som exempel kan man ta en deckarserie där varje avsnitt behandlar ett enskilt fall. I en sådan serie består innehållet till 80% av själva arbetet med fallet och de gåtor som rollfigurerna måste lösa. De resterande 20 procenten skildrar relationer mellan rollfigurerna.

I en serie som är serialized" är det tvärtom. Här ligger fokus till 80% på relationerna. Det är de långa karaktärslinjerna som för berättandet framåt. Relationerna mellan serien rollfigurer  utvecklas fortlöpande vilket innebär att man måste följa serien över tid för att inte tappa sammanhanget.

DEL 2 - Ett karaktärsschema »

© adastra media

Inga kommentarer :