onsdag, oktober 29, 2008

45 miljoner till digitalbio ska motverka SF-monopolet

Nu kommer socialdemokraterna in i SF-diskussionen.

Riksdagen har kartlagt den europeiska biografmarknaden kommit fram till att Sverige är unikt med en enda dominerande aktör.

Margareta Israelsson, riksdagsledamot och kulturtalesman, menar i en kommentar att situationen är både absurd och dyster. Partiet förespråkar digitaisering av av små och medelstora biografer och vill anslå 45 miljoner under en treårsperiod för att underlätta för mångfald i filmutbudet.

Läs mer i artikeln "Osunda förhållanden på biografmarknaden" >> på filmyheterna.se.

© adastra media

Andra bloggar om : ,

Inga kommentarer :