tisdag, mars 02, 2010

Ordlista - Dramaturgiska begrepp

En tanke i arbetet med boken var att ha en liten avdelning i slutet med förklaringar av vanliga termer inom filmskrivandet. Av olika anledningar blev det inte så.

Därför kan det vara på sin plats att länka till Centrum för Dramatik där Dramatikerförbundets Magnus Lind har sammanställt en förteckning över några av de mest grundläggande begreppen inom film och teater.

Där kan man se vad som menas med ord som t.ex.

ANSLAG

CASTING

POINT OF NO RETURN

Se hela listan : Magnus Linds Manushandbok  »

Listan är på en rätt grundläggande nivå. Om du känner till någon liknande sida som går mer på djupet och är mer heltäckande får du väldigt gärna tipsa i en kommentar.

Centrum för Dramatik »  är en sammanslutning av yrkesverksamma  manusförfattare och dramatiker med målsättningen att skapa fler arbetstillfällen.

© adastra media

Inga kommentarer :