fredag, januari 04, 2008

Ajajaj - Bloggslarv igen

Lite trögt ett tag.

Jo, så är det. Det finns en klar ironi i att det kapitel som visar sig vara ett av de mer trögskrivna handlar just om processen att skriva. Jag kan alltså inte bara skylla på att det varit storhelger.

Förklaringen är delvis att det inte finns så många direkt allmängiltiga sanningar att stödja sig emot utan att det i högre utsträcking måste handla om mina egna erfarenheter och de metoder jag personligen utvecklat. En annan sak som ställt till problem är att jag upptäckt att jag måste strukturera om materialet då det finns en viss överlappning till kapitlet om treatment som delvis också behandlar skrivprocessen.

I övrigt kommer kapitlet om skrivandet att innehålla resonemang om inspiration kontra disciplin och hur man hittar en arbetssituation som fungerar. En annan underavdelning har rubriken "Barnet och Bödeln" och tar upp de två helt motsatta instanser som ingår i den kreativa processen, där det på ena sidan finns ett jonglerande barn som kastar upp ett gäng bollar i luften, som helt obekymrat skrattar när alla ramlar i backen och kastar upp ännu fler nästa gång. På den andra hittar vi den överkritiske domaren som mäter, väger och jämför, som frossar i att hitta fel och racka ner, och som på ett oerhört effektivt sätt kan stoppa upp och döda all skaparglädje om han får härja fritt.

Utöver detta blir det också något om hur man kan använda de skrivprogram som finns för att utveckla idéer samt, som sagt, redogörelser för de olika knep och metoder jag utvecklat för mitt eget skrivande.

Jag hoppas kunna lägga ut ett smakprov inom en inte alltför avlägsen framtid.
Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer :