söndag, maj 16, 2010

Recension, manusbok : SCREENWRITING FROM THE HEART, James Ryan.

Återupptog  nyligen läsningen av en manusbok som jag köpte i höstas men då la ifrån mig efter ett par kapitel eftersom jag tyckte jag kände igen det mesta.

SCREENWRITING FROM THE HEART har undertiteln “The Technique of the CHARACTER DRIVEN SCREENPLAY” och är enligt omslaget en “oundgänglig guide för att utveckla dramatiska och passionerade manus baserade på övertygande rollfigurer”.

Det visade sig nu att SCREENWRITING FROM THE HEART är en riktigt bra bok. Förutom sitt uppenbara fokus på hur man utvecklar rollfigurer och utmärker sig boken även genom att lyfta fram den intuitiva delen av skrivprocessen. James Ryan betonar också att författaren bör ha ett starkt personligt engagemang  i det filmen tematiskt handlar om, för att resultatet ska bli lyckat.

Boken ägnar också stort utrymme till hur man arbetar praktiskt med olika moment. James Ryan gör t.ex. en lista på olika metoder för att hitta en berättelse och ger konkreta och användbara tips om hur man arbetar sig in sina rollfigurers psyke.

Det jag tyckte var mest intressant var Ryans resonemang om tema och idé som förutsättning för att filmen ska upplevas som hel och sammanhängande. Ett annat läsvärt kapitel handlade med sina 15 underrubriker, om vad som krävs för att en enskild scen ska fungera.  (Inte helt oväntat är “konflikt” ett nyckelord där). Just i kapitlet om scener blev jag själv inspirerad och fick direkt idéer till en historia jag har hållit på med.

SCREENWRITING FROM THE HEART rekommenderas särskilt för den som känner sig lite trött på de mer “tekniskt” inriktade böckerna om filmdramaturgi med detaljerade anvisningar om upplägget – typ snitslad bana. Här betonas istället det personliga i skaparprocessen.

Det kanske inte är den allra bästa boken för nybörjare. Men den som kan grunderna i det anglosaxiska filmberättandet kan få rejäl dos inspiration genom det annorlunda perspektiv som James Ryan erbjuder.

James Ryan är dramatiker och manusförfattare och undervisar i att skriva dramatik på Actors Studio-programmet på New School  University i New York.

Direktlänk:  SCREENWRITING FROM THE HEART (Bokus, 220:-) »

 

 


Fler utförliga recensioner av manusböcker från bloggen:

SAVE THE CAT, Blake Snyder (traditionellt filmberättande) »

SCREENWRITING UPDATED, Linda Aronson (alternativ struktur, multiplot och ickelinjär kronologi ) »

THE MORAL PREMISE, Stanley D. Williams (premiss och tema) »

Lista med  info och kortrecensioner av fler manusböcker  »


© adastra media

Inga kommentarer :