söndag, augusti 22, 2010

Stipendium för kortfilm: Skicka bidrag till “1 km film” senast 11 september

Stipendiet 1 km film delas ut av Stockholm Film Festival. Det  är riktat till unga oetablerade filmare och består av bl.a. 100 000 kr från Svenska filminstitutet för inspelning av en kortfilm som visas på nästa års festival.

Man söker med en film. Tio finalister får sina filmer visade på årets festival och får även delta i en masterclass med Gus Van Sant

Deadline för bidrag är 11 september.

Se mer om regler och ansökan:  Stockholm Film Festival: 1 km film »

© adastra media

Inga kommentarer :