fredag, januari 14, 2011

LITEN GUIDE : Vart man sig med sitt manus vänder ...

 
Det förekommer ganska ofta att jag får frågan vart man ska vända sig om man har ett manus. Det gäller dels var man kan få stöd att utveckla en manusidé och dels pengar till produktion. För filmidéer finns det i princip tre vägar att gå. (TV-bolagen är i princip bara intresserade av serier)

SVENSKA FILMINSTITUTET


För att få stöd att skriva ett långfilmsmanus har SFI sedan några år tillbaka regeln att författaren ska ha med sig en producent. Enbart etablerade manusförfattare kan få ett initialt stöd utan att ha en producent inkopplad.
UPPDATERING: SFI´s policy när det gäller stöd till manusförfattare har mjukats upp. Det är numera möjligt att gå direkt till en konsulent ansöka om manusstöd, utan producent.
Se mer om SFI’s olika stöd för manusutveckling på :
www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/

Kortfilm

Generellt finns det inte så mycket pengar för utveckling av manus till kort- och novellfilm. författarens ersättning kommer ofta först när manuset ska bli film.  Men reglerna för manusstöd på SFI  är inte  lika tydligt formulerade för kortfilm. Rådet blir att ta kontakt med aktuell kortfilmskonsulent på SFI för att höra vad som gäller för stunden.
Mer om om de olika  filmkonsulenterna, med kontaktuppgifter hittar du på : 
www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/filmkonsulenter/
16-07-02 Uppdatering:
 
http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/stodguiden2/

FILMPOOLER OCH RESURSCENTRA

Den som inte kan söka på SFI kan vända sig till någon av de regionala produktions- eller resurscentrum som finns runt om i landet. Deras verksamhet går ut på att främja filmskapande i regionen och ofta ingår det någon form av satsning på att odla nya talanger eller att utveckla unga filmare.
Det kan se väldigt olika ut på olika platser så ta kontakt med den som ligger närmast och hör vad som gäller just där och fråga hur du kan gå vidare med just ditt projekt. Normalt brukar det vara ett krav att inspelningen ska kunna ske inom den aktuella regionen. Om ditt manus har någon slags regional anknytning (t.ex. att det handlar om en specifik plats, eller en person kopplad till en plats) kan du också försöka intressera just den regionen för projektet.

Resurscentrum

Produktionscentrum

Film i Dalarna
Film på Gotland
Film Gävleborg
Film i Halland
Film i Jönköpings län
Film i Skåne
Film Stockholm
Film i Sörmland
Film i Uppland
Film i Värmland
Film i Västerbotten
Film i Västernorrland
Film i Västmanland
Film i Örebro län
Film i Öst
Filmpool Jämtland
Reaktor Sydost
Västra Götalandsregionen
Film i Väst
Filmpool Nord
Film i Skåne
Filmregion Stockholm-Mälardalen

 

HITTA PRODUCENT

Ytterligare ett alternativ är att själv ta direkt kontakt med producenter. Där gäller det att förbereda sig genom att noga ta reda på  vad för slags film respektive bolag producerar. En producent som mest gjort massproducerade deckare är säkert ganska måttligt intresserad av ett manus i David Lynchs anda.
Kontaktuppgifter till många av de svenska produktionsbolagen hittar du här: www.filmtvp.se/medlemmar/
Men ring för guds skull först och kolla att de överhuvudtaget tar emot nya manus. Om du skickar ditt manus utan att ha fått ett personligt klartecken är det stor risk att du sitter och väntar i veckor eller månader, på ett svar som kanske aldrig kommer.


MER ATT LÄSA

Utdrag ur boken: Kapitel 11 - Mötet med Branschen

© adastra media

Inga kommentarer :