tisdag, april 12, 2011

Skapa helhet genom orsakssamband

En av de vanligaste bristerna i många av de manus jag läser är att det inte finns något tydligt orsakssamband i berättelsens flöde av händelser. En av de viktigaste grundprinciperna när man berättar för film är att händelserna inte sker ske slumpmässigt eller godtyckligt efter varandra, utan PÅ GRUND AV VARANDRA. Dvs. det som sker är följd av något som skett tidigare. A leder till B som leder till C som leder till …

På det sättet väver man samman handlingen till en helhet.

I nedanstående miniföreläsning talar Ira Glass mer om detta och om vad som gör helheten till mer än summan av av delarna.  Ira Glass utgår från sina erfarenheter i radio, men det han säger gäller lika mycket när man skriver för film.


Se mer:

Ett citat om vad behövs för en bra berättelse

Utdrag ur Kapitel 3 - Handling och Helhet, ur boken ATT SKRIVA FILMMANUS

© adastra media

Inga kommentarer :