måndag, februari 27, 2012

Mer om Dialog: 99 tips för författare

99_dialogtipsDagens dialogtips kommer från sajten SKRIVARPRAT som drivas av författarcoachen Ann Ljungberg. Där kan man hitta en omfattande PDF med 99 olika tips för hur man skriver dialog. Skrivarprat är en nätbaserad kurs för den som skriver prosa. Men det visar sig snart att råden för skönlitterär dialog har påfallande mycket gemensamt med hur man ska arbeta med dialog i film.

 

T.ex. handlar råd nr 6 om att inte folk sällan svarar rakt av på varandras frågor, utan att man ofta missförstår, avbryter eller svarar med motfrågor.

Råd 17 och 18 säger att man bör fundera på om personerna kan kommunicera på andra sätt, genom t.ex. kroppsspråk eller tystnader.

Råd nr 22 handlar om att ge varje karaktär en individuell röst.

Och så vidare …

Ann Ljungbergs 99 tips om dialog kan hämtas som PDF på sajten SKRIVARPRAT

Mycket av detta har jag förstås själv behandlat i min bok. Se inledningen av kapitel 8, ATT SKRIVA DIALOG ur boken ATT SKRIVA FILMMANUS där jag ger några sidor som smakprov.

© adastra media

Inga kommentarer :