torsdag, juni 13, 2013

Som sagt (många gånger): Det handlar om KÄNSLOR …

Målet är att beröra publiken känslomässigt och det sker genom att vi ser till att våra rollfigurer blir känslomässigt berörda av  det som sker i scenerna.

Här är en liten synonymordbok för känslor, att inspirera den som vill nyansera sina rollfigurernas inre liv:

KaensloSchema_Del

Klicka på bilden för att se hela schemat med många fler varianter.

© adastra media

Inga kommentarer :