onsdag, september 04, 2013

Intressant läsning: För eller emot struktur med 3 akter

Scriptmag_loggaDet pågår en mer eller mindre ständig diskussion om huruvida modellen med tre akter tvingar alla manus att bli förutsägbara.

Särskilt Blake Snyder med den tidigare så hypade boken Save The Cat har hamnat i skottgluggen*. Främsta anledningen är Snyders strukturschema med sina extremt detaljerade anvisningar om på exakt vilka sidor i ett manus olika saker ska ske.

Dagens tips gäller artikeln Is Screenplay Structure Theory Ruining Movies? som fördjupar resonemangen och ger exempel på framgångsrika filmer som förhåller sig mer egensinnigt till standardkonceptet, som t.ex MEMENTO, PULP FICTION m.fl.

Författaren tar ett rejält grepp över sitt ämne och täcker in hela spannet av varianter på struktur, från Syd Field och Linda Seger till Joseph Campbell och Christofer Vogler m.fl. Han ger även korta citat med kommentarer från olika manusförfattare om hur de ser på saken.

Is Screenplay Structure Theory Ruining Movies?

Artikeln är skriven av Mario O. Moreno, manusförfattare mm. och publicerades igår på www.scriptmag.com

Klart intressant läsning!

*) Se kritiska artiklar som t.ex Save the Movie! eller Why Story Structure Formulas Don’t Work eller Should we Save the Cat?Mer läsning

Recension av Save The Cat (från bloggen)

Mot struktur och dramaturgi (från bloggen)

Utdrag ur min egen bok ATT SKRIVA FILMMANUS:  Kapitel 4 – Struktur och tre akter

 

© adastra media

Inga kommentarer :