tisdag, februari 26, 2008

Om moralens betydelse i film

DE ANDRAS LIV - IGEN

Jag har suttit och jobbat en del med DE ANDRAS LIV >> utifrån perspektivet att visa hur sidoberättelserna där stöder den centrala intrigen. Men det arbetet har också aktualiserat en annan fråga som legat och skvalpat i bakhuvudet en tid. Och det är moralens betydelse.

Det centrala temat för DE ANDRAS LIV är ju vad som händer när personlig moral hamnar på kollisionskurs med en skrupelfri politisk övermakt. Detta kommer till uttryck på flera sätt men framför allt i den process huvudpersonen, den hängivne stasitjänstemannen WIESLER, går igenom under filmens gång.

Delvis tack vare analysen av DE ANDRAS LIV har det blivit allt mer tydligt att alla de viktiga filmerna, de som berör på djupet, på ett eller annat sätt handlar om moral. Det kanske inte är så konstigt egentligen. Att bearbeta moraliska frågeställningar är en av de mest universella mänskliga egenskaperna. Bara i våra vardagsliv möter vi ständigt situationer som kräver beslut som ur ett moraliskt perspektiv inte alltid är helt enkla att ta.

Det gäller både i stort som i smått. Det kan handla om att vara tvungen att sätta besvärliga gränser för ett barn, hur man ska hantera en lojalitetskonflikt eller vad man ska göra om man råkar bli vittne till oegentligheter eller missförhållanden t.ex. på sin arbetsplats. Eller, i det större perspektivet, vilket ansvar man har som människa inför fattigdomen i tredje världen och villka förändringar man är beredd att genomföra i sitt liv för att bidra till att avvärja de allvarliga hot mot miljön som tornar upp sig.

Skalar man tillräckligt mycket här hittar man en gemensam nämnare. Moralisk problematik uppstår när det som är "bra" för mig inte är "bra" för andra. När vår bekvämlighet eller vår egennytta ställs mot våra ideal om hur man ska vara som människa.

Varje dag ställs vi alltså i en mängd mer eller mindre dramatiska valsituationer. Ibland lyckas vi följa den rätta vägen eller så faller vi och gör saker vi sedan måste ångra. Familjelivet är den arena där vi kanske utmanas som allra mest. I de riktigt nära relationerna visar vi mer av oss själva och blir också mer känslomässigt berörda när något går fel.

Och det förekommer också att vi hamnar i lägen där vi bara inte klarar av att räkna ut vad som är rätt eller fel.

Poängen är att vi ägnar en stor del tankeverksamhet åt att bearbeta den typen av frågor och den tes jag driver är att de filmer som berör oss allra starkast innehåller den typen av frågeställningar.

I kapitlet om premiss >> har jag redan varit inne på de här tankegångarna, att vi människor söker svar i konsten på hur man ska vara som människa. Men jag blir tvungen att gå tillbaka och utvidga det momentet för jag menar att det är en av de viktigaste aspekterna av filmskapandet att kunna beröra publiken på det planet.

Sen finns det ytterligare en mycket stark koppling mellan moral och manussnickeri. Och det är när det gäller att styra publikens upplevelse av de rollfigurer man skickar upp på duken. Där är rollfigurernas personliga moral en av de allra mest betydelsefulla faktorerna när det gäller om åskådarna ska känna sympati eller ta avstånd.

Även här är DE ANDRAS LIV mycket tacksam att hämta exempel från. Särskilt intressant är skildringen av WIELSER själv. Han är verkligen inte person man vill ha i närheten utifrån det intryck vi får i filmens första scener, när han med iskall effektivitet förhör en stackars dissident som fångats i Stasis nät. Men snart ser vi en annan sida. Wiesler är en sann idealist. Han är en person som drivs av övertygelse och han håller på sina principer. Det blir mycket tydligt i samspelet mellan Wiesler och hans närmast överordnade den GRUBITZ som å sin sida enbart tänker på sin egen karriär.

En sådan sekvens utspelas i personalmatsalen på stasihögkvarteret när övervakningen av skådespelaren Dreyman precis inletts. Den går att se, uppdelad i två klipp på YouTube.

Se klipp på youtube
DE ANDRAS LIV - KLIPP 1 PÅ YOUTUBE >>

Se klipp på youtube
DE ANDRAS LIV - KLIPP 2 PÅ YOUTUBE >>

För att riktigt förstå alla nyanser bör man förstås ha sett filmen men jag tror ändå grundpoängen går fram.© adastra media

Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer :