måndag, april 28, 2008

Mangling om uppstyckad struktur

TUFFA DAGAR MED LINDA ARONSON

De flesta av oss runt 80 deltagare mer eller mindre vacklade ut efter de två dagarnas fördjupning med LINDA ARONSON som SFI arrangerade i samband med årets upplaga av Drömfabriken. Linda själv verkade däremot ha kunnat fortsätta ett par timmar till.

Det som Linda Aronson specialiserat sig på är att försöka hitta någon slags ordning för berättelser som inte passar in i de vanliga modellerna för struktur. Försöker man analysera filmer som 21 Gram, Crash, Babel, Magnolia eller Short Cuts utifrån det förhärskande systemet med tre akter eller Christopher Voglers modell (The heros journey) stupar man ganska snart.

Standardmodellerna kan också bli knepiga när det inte finns bara en uttalad huvudperson utan flera. Av de filmer som ingår i exempelsamlingen för manusboken har t.ex. både Fargo och De Andras Liv mer än en person i mycket nära fokus.

I FARGO >> kretsar början filmen runt Jerry Lundegard (William H. Macy) och hans iscensättning av kidnappningen. Men när det gått drygt 30 minuter dyker polisen Marge Gunderson (Frances McDormand) upp och tar allt mer över funktionen som huvudperson.

I DE ANDRAS LIV >> följer man inte bara stasiagenten Wiesler nära inpå skinnet utan även dramatikern Dreyman som också helt ensam står i fokus under drygt tio minuter i slutet av filmen.

Linda Aronson försöker alltså hitta mönster för att komplettera de traditionella metoderna att strukturera filmberättelser. Med stor iver och stark målmedvetenhet kastar hon sig ut och gräver i ett område där få andra har vågat sig in. Mitt intryck idag är att detta är klart värt att titta på.

Själv hade jag med mig 24 sidor (!) anteckningar att renskriva från de två och en halv dagarna. Det kommer också att sätta avtryck i boken genom att Linda Aronson föreslår analysmetoder för filmer som jag tidigare varit tvungen att sortera bort som "undantag".

Tanken är att ge en lite mer utförlig bild av hennes teorier här på bloggen sen när jag sammanställt anteckningarna. Tills dess rekommenderas ett besök på hennes sajt www.lindaaronson.net >> där man kan se lite mer om vad hon gör.


© adastra media


Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer :