söndag, februari 08, 2009

Robert McKee – Noterat från seminariet (6)

Läs i rätt ordning : 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5 >>
Kommen så här långt börjar mina anteckningar bli aningen mer fragmentariska.

Struktur och rytm

Rytmisera i strukturen genom att använda subplot. Tempo handlar om intensiteten i en scen. När man närmar sig klimax ökar man tempo och rytm. Men den sista uppladdningen mot klimax ska vara långsam. Det ökar att publikens koncentration och förstärker tyngden i det slutgiltiga avgörande som klimax består utav.

Utveckling

Ett manus kan utvecklas genom att man
UTVIDGAR den centrala konflikten till fler av de olika områdena för konflikt (inre, personlig, social, yttervärlden se del 4 >>)
FÖRDJUPAR. Man ser till att det som sker påverkar rollfigurerna på ett mer omvälvande sätt, att de blir mer berörda.
Tillför ARKETYPER. Man tillför rollfigurerna symboliska kvalitéer. THE DEERHUNTER handlar om jägaren som till slut dödar det mänskliga i sig själv. I TERMINATOR  är Sarah Connor moder till den som ska frälsa världen.

Lösa noteringar

§ Protagonisten (huvudpersonen) kan bara bli så engagerad som Antagonisten (huvudfienden) låter den bli. Man ska försäka få dem att resa sig till deras respektive yttersta potential. Protagonistens samlade kraft ska läggas i ena vågskålen och övertrumfas av de antagonistiska krafterna.
§ Om slump. Det är OK att använda slumpens inverkan för att skapa problem åt rollfigurerna. Det är klart sämre att låta slumpen lösa problem. Problemet med slump är att slumpen inte ger mening åt det som sker. ( se 1 >> om “mening”) .
§ Melodrama uppstår är när rollfigurernas känslomässiga uttryck överdrivs, när känslorna som uttrycks inte är adekvata för de omständigheter som framkallat dem.
§ Rollfigurer är inte riktiga människor utan metaforer för människor, för livet. Den verkliga personligheten kommer till uttryck i valsituationer under högt tryck .
§ Exposition ska ske medan man driver historien vidare. Förklara inte allt utan skapa mysterier. Skapa ett behov hos publiken av att få veta. Ge dem aldrig mer än de behöver för ögonblicket.

fortsättning följer i del 7 >> som avslutar serien.
© adastra media

Andra bloggar om : , , ,

Inga kommentarer :