söndag, mars 14, 2010

Backstory ger levande karaktärer för film

En viktig del i skapandet av filmens karaktärer, eller rollfigurer, som jag föredrar att kalla det, är att de ska ha en egen unik personlighet. Ju större plats i filmen en rollfigur har desto mer omsorg bör man lägga ner.

Man ska ha klart för sig att när våra rollfigurer kliver in i handlingen kommer de inte som blanka blad. De har ett helt liv bakom sig. Och beroende på hur just detta liv har sett ut har de utvecklat sina unika personlighetsdrag.

En metod som hjälper författaren att skapa levande och unika rollfigurer är att göra en skiss över deras  viktigaste erfarenheter. Man skriver BACKSTORY vilket betyder att man hittar på ett liv åt sina filmpersoner, ett liv fullt av upplevelser som har format dem till dem de är, med drivkrafter, behov, sätt att uttrycka sig, attityder till sig själva och sin omgivning och mycket annat.

Dagen länktips gäller sajten unique-screenwriting.com där man kan hitta några läsvärda artiklar om kartläggningen av det känslomässiga bagage som rollfigurerna bär med sig in i filmen.

Character Backstory Screenwriting - Make It Power You Emotional Plot »

Google-översatt till svenska  » 
(notera att "character" ofta översätts med "tecken" istället för "rollfigur")

RELATERADE INLÄGG OM ROLLFIGURER (utdrag ur boken):

ATT SKAPA IDENTIFIKATION »

DEN PERSONLIGA MORALENS BETYDELSE »

Inledning av boken kapitel 6:  ATT SKAPA ROLLFIGURER »

© adastra media

Inga kommentarer :