torsdag, mars 18, 2010

Mer om filmkaraktärer – exempel på hur långt man kan gå

Vi vill att våra rollfigurer ska ha utpräglade karaktärsdrag. Till stor del kommer personligheten till uttryck i dialogen. Man brukar säga att det ska räcka med att läsa bara repliken i ett manus för att veta vem av rollfigurerna som säger den.

De två scenerna i klippet nedan, från brödernas Coens THE BIG LEBOWSKI » , visar hur extremt olika rollfigurerna kan göras. Se det som ett exempel på hur långt man kan gå, och fundera  även på hur, dvs. på vilket sätt, man låtit de tre rollfigurernas personlighet komma till uttryck.

© adastra media

Inga kommentarer :