måndag, februari 24, 2014

Om dialog: Inte mer än 7 procent i ord …

Att tänka på när man skriver dialog. Samspelet mellan människor består av så mycket mer än själva orden…

Om Dialog 7 % ord

© adastra media

Inga kommentarer :