måndag, september 08, 2014

Tips om att skriva en säljande enrading (logline)

scripmag.com
Ett bra sätt att testa om en filmidé verkligen är en sammanhängande historia är att skriva en enrading.  Det gäller att sammanfatta filmens konkreta handling i en enda mening. En sån övning kan visa om det finns brister i helheten, dvs. att berättelsen inte har någon tydlig central problematik som löper genom hela berättelsen och binder samman början med slutet.

Samtidigt är denna enrading väldigt bra att ha när man ska pitcha sitt projekt för någon utomstående. Enradingen blir då ett första kort och koncentrerat svar svaret på frågan vad filmen handlar om.
Poängen där är hitta en formulering som ger en rättvisande bild av storyn, som också ska väcka nyfikenhet på att få veta mer. Din enrading (logline) blir då första steget i att sälja in din filmidé hos en producent eller liknande.

En lista med goda råd om vad man ska tänka på - och vad man ska undvika när man ska skriva en sådan logline finns att läsa i en artikel på manussajten scriptmag.com. Där får man bl.a. lära sig att vara tydlig, och att inte hemfalla till att använda klichéer och varför man bör undvika att formulera sin logline som en dramatisk fråga.

Losing It Over Loglines – 6 Big Pitch Mistakes
Var och en av de sex punkterna i listan har också en länk som leder till vidare fördjupning.

Mer om enradingar och berättelsens centrala problematik:

© adastra media

Andra bloggar om : ,

Inga kommentarer :