lördag, september 19, 2009

Att skriva en säljande logline

Manusgurun Blake Snyder vars bok SAVE THE CAT jag recenserat tidigare här på bloggen, är en av dem som betonar betydelsen av en bra logline (enradsbeskrivning) för sitt manus.

Enradingen är dels det som ska sälja in manuset till producenter och dels ett verktyg för att kontrollera att idén i sig är en sammanhållen historia, med "början mitt och slut"

Michael Hauge skriver också om detta i sin WRITING SCREENPLAYS THAT SELL där han för ett ingående resonemang om hur man använder enradingen i utvecklingsarbetet.

En ny artikel som handlar om den enradning som ska sälja in filmprojektet finns att läsa på sajten scriptforsale.com där Hal Croasmun ser det hela ur ett procentperspektiv och ger råd om vad man ska tänka på.

Läs artikeln : Why isn't this Logline Getting Script Requests?

( automatiskt översatt till svenska:  http://tinyurl.com/loglines )

 

© adastra media

Inga kommentarer :