måndag, september 21, 2009

Filmcentrums manuskurs 30/10-1/11 + 15/11

Ett tips från filmbasens anslagstavla :

Manuskurs på FilmCentrum Sthockholm

Om grunderna i filmdramaturgi och manusskrivande.
Dag 1: En teorinriktad kursdag som tar upp bl.a. filmens berättarkomponenter, klassisk dramaturgimodell, karaktärer, konflikt-utveckling-förändring, olika sceners funktion, miljö och dialog varvat med kortare filmexempel.
Dag 2: En praktiskt inriktad kursdag som tar upp hur man hittar bra manusidéer, arbetsprocessen för att skriva filmmanus och produktionsprocessen. Kortare skrivövningar, manus och filmexempel.
En uppföljningskväll på dag 2. Vi läser varandras manus och ger feedback.

Lärare Marianne Strand
Avgift 1900 kr  (medlemmar) 2250 (icke medlemmar)
Se alla detaljer »


FilmCentrum Stockholm startar också träffar för manusförfattare som behöver input. Tanken är att ha möten varannan vecka och diskutera varandras manus.  Se mer »

© adastra media

Inga kommentarer :