onsdag, maj 02, 2012

Några punkter om att skriva dialog i film

dialogApropå den gångna helgens kurs Konsten att Skriva Dialog kommer här en kortfattad checklista som sammanfattar de viktigaste sakerna att ha i huvudet när man ska skriva dialog i ett filmmanus.

Checklista filmdialog

Dynamik. Dialogen blir levande när rollfigurerna reagerar känslomässigt på varandras repliker. Konflikter är tacksamma för att få rollfigurerna att reagera.

Undertext. Man inte svarar på orden som uttalas – utan på det man uppfattar som meningen, eller avsikten med vad andra säger.

Flera kanaler. Dialogen är en del av ett komplext samspel som sker på flera kanaler samtidigt. Vi kommunicerar genom kroppsspråk, mimik, tonfall, tystnader, ordval mm.

Pingpong eller biljard. En dialog är inte som en pingismatch där man alltid slår samma boll fram och tillbaka. Snarare är som biljard där man aldrig riktigt vet vilka bollar som sätts i rörelse.

Lita på publiken. Skriv inte publiken på näsan. Låt inte rollfigurerna säga precis allt. Publiken försöker automatiskt fylla i de luckor du lämnar. Åskådarna blir mer delaktiga om du ger dem
ledtrådar och de får tänka ut resten själva.

Gåtor och motstånd. Använd publikens nyfikenhet. Du skapar framåtrörelse genom att ge ofullständig information (”A men inte B”). Eller ge rollfigurerna motstånd att uttrycka det du vill få
fram till publiken.

Inlevelse. Allt en rollfigur säger måste bottna i något slags drivkraft. För att kunna skriva bra dialog måste du in i huvudet på dina rollfigurer och se dem just precis där, på plats i just den
scenen.

Tanke Känsla Vilja. Personlighetens olika lager är inte alltid överens. Dialogen får dimension och djup om rollfigurerna bär på motstridiga krafter som kan komma till uttryck i dialog, bild och
handling.

Effektivitet. Undvik transportsträckor. Gå in i scenen så nära det viktiga som möjligt och gå ut när det viktiga har hänt.

Funktion. All dialog måste ha en funktion i helheten.

Gestaltning. Försök ersätta eller komplettera repliker med bild och handling.

Talspråk. I talspråk använder man generellt kortare meningar än i skriven text. Och ju mer känslomässig situationen är, desto kortare blir replikerna. Testa alltid dialogen genom att läsa
replikerna högt som i ett rollspel.


Nåra tidigare inlägg om dialog i film:

Videolektion: Omskrivning av en scen - med fokus på dialog

Boktips: Linda Seger – Writing Subtext, what lies beneath 

Om undertext och lite radioteater

Se även utdrag ut boken: Kapitel 8 – ATT SKRIVA DIALOG

 

© adastra media

Inga kommentarer :